HÄLSA

AVEL, HÄLSA & MENTALITET


RASENS HÄLSA


Rasen har få kända medicinska och fysiska defekter. Strävhåren kan vara bärare av ögonsjukdomen glaukom, som orsakas av felaktig utveckling av ögats kammarvinkel vilket ger en smärtsam tryckhöjning i ögat. Med en enkel undersökning, gonioskopi, kan man påvisa fel i kammarvinkeln. Höftledsdysplasi (HD) förekommer.


Erfarenheter från andra hundraser visar att sjukdomar och defekter tyvärr riskerar att öka i samband med rasers växande popularitet. Vi i Rasutvecklingssektorn (RUS) ser det därför som viktigt att vi alla hjälps åt med arbetet att behålla vår ras som den friska arbetshund den i dag är.

Ditt samarbete och engagemang är därför ovärderligt, och oavsett om du är uppfödare eller enskild hundägare kan din insats verkligen göra skillnad.

För att möjliggöra RUS-sektorns arbete är tillgången till relevant, ärlig och väl underbyggt fakta av största vikt, och här är vi beroende av din hjälp.

Nedan finner du två enkäter att ladda ned, fylla i och sända in till oss. - En för våra uppfödare, och en för dig som enskilda ägare.

Allt material sparas sedan och ligger till grund för att RUS skall kunna genomföra sitt arbeta med att bevara Holländaren som en frisk och sund arbetshund.