KÖPA EN HH

Hollandse Herdershond är en allsidig brukshundras bestående av tre hårlagsvarianter - Korthår, Långhår och Strävhår. Populärt kallas rasen ofta för "Holländare" och som officiell rasklubb har RHH det svenska avelsansvaret. Nedan finner ni en kortfattad information om rasen, klubben, och våra aktiviteter.

UPPFÖDARE

Rasens anor är gamla, men det var först i slutet på 1800-talet som arbetet med renavel började i Nederländerna.


VALPHÄNVISNING

RHH för tillsammans med SBK och våra uppfödare ett kontinuerligt arbete avseende hälsofrågor rörande rasen.