KLUBBENS

AKTIVITETER

Hollandse Herdershond är en allsidig brukshundras bestående av tre hårlagsvarianter - Korthår, Långhår och Strävhår. Populärt kallas rasen ofta för "Holländare" och som officiell rasklubb har RHH det svenska avelsansvaret. Nedan finner ni en kortfattad information om rasen, klubben, och våra aktiviteter.

RASMÄSTERSKAPEN

Rasens anor är gamla, men det var först i slutet på 1800-talet som arbetet med renavel började i Nederländerna.


RHH SOMMARLÄGER

RHH för tillsammans med SBK och våra uppfödare ett kontinuerligt arbete avseende hälsofrågor rörande rasen.

         Besök oss på facebook

Pg  190 95 21-5.

KONTAKT

LÄNKAR


NHC Nederländerna (Moderklubb)

SBK Tävling

SBK

Holländsk Gjeterhund Klubb Norge

Hollanninpaimenkoirat Finland

H.S.C.D Tyskland (Rasklubb)

SCHS Schweiz (Rasklubb)

A.D.S.A USA (Rasklubb)

WDSF (World Dutch Shepherd Org.)


RASKLUBBEN

HOLLANDSE HERDERSHOND

Copyright © 2019 Rasklubben Hollandse Herdershond