KÖPA EN HOLLÄNDARE

VALPHÄNVISNINGRegler för valphänvisning i Rasklubben för Hollandse Herdeshond, RHH

För att erbjudas valphänvisning och/eller avelsrekommendation ställs följande krav på uppfödaren/hundägaren:

 

 • Att följa Svenska Kennelklubbens grundregler för hunduppfödning och överlåtelse av hund.
 • Att till avel endast använda hundar som är friska, d.v.s. inte uppvisar tecken på sjukdom eller funktionshinder och inte heller har eller uppvisar tecken på genetisk belastning som innebär ökad risk för att avkomman skall uppvisa tecken på sjukdom eller funktionshinder.
 • Att inte använda hund i avel som visat sig vara bärare med dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning.
 • Att inneha giltigt medlemskap i RHH.
 • Att vid förfrågan lämna uppgifter till RHH/RUS avseende känd hälsostatus, exteriörresultat och arbetsmeriter.

 

På aktuella hundar ställs dessutom följande specificerade krav:

 • Att hundarnas höftleder röntgats med resultat A eller B.
 • Att hundarna har känd mental status (MH).
 • Att hundarna uppfyller något av nedanstående alternativ:

 

  1. Är MH-beskriven med värdesiffra 3, 4 eller 5 i momentet kontakt 1a, och värdesiffra 1, 2 eller 3 i skottprov moment 10, samt godkänd i officiell arbetsmerit/funktionsprov/ anlagstest.
  2. Är godkänd vid korningens mentaldel och i officiell arbetsmerit/funktionsprov/anlagstest.
  3. Är godkänd i lägre klass i bruks (med godkänd platsliggning med skott)
  4. Är godkänd i IGP I.

 

 

Samtliga alternativ innebär att hunden provats såväl på tillgänglighet/ kontakt som på skottfasthet, samt att den är arbetsprovad.

 

För utländska hundar kan RHH/RUS lämna dispens efter ansökan.

 

Strävhår som används i avel ska ha känd ögonstatus (gonioskopi undersökning)

 

Valphänvisning via RHH lämnas inte för parningar med närmare släktskapskombinationer än kusinparning eller motsvarande, dvs ej överstigande 6,25% inavelsgrad.

 

Avel med hundar som inte uppfyller ovan angivna kriterier kan efter ansökan hos RHH/RUS tillåtas endast om synnerliga skäl föreligger. Med synnerliga skäl avses sådant som väsentligen gynnar rasens utveckling.

 

Uppfödare som vill ha kull publicerad på rasklubbens websida, www.rhh.se  måste ansöka om detta och få godkänt av RHH/RUS.

 

2021-03-01

Rasklubben Hollandse Herdershond

RHH/RUS