KLUBBENS

AKTIVITETER

Hollandse Herdershond är en allsidig brukshundras bestående av tre hårlagsvarianter - Korthår, Långhår och Strävhår. Populärt kallas rasen ofta för "Holländare" och som officiell rasklubb har RHH det svenska avelsansvaret. Nedan finner ni en kortfattad information om rasen, klubben, och våra aktiviteter.

RASMÄSTERSKAPRHH SOMMARLÄGER

Varje år anordnar rasklubben ett sommarläger i Filipstad.