AKTIVITETER

ÅRSMÖTE


Välkomna på träningshelg och årsmöte!


Rasklubben Hollandse Herdershonds hälsar alla medlemmar välkomna till en helg med träning och årsmöte, på Fagersta hundcenter den 11-12 mars!

Inomhushallen finns till vårt förfogande för träning hela helgen. På söndag kl 13 kör vi årsmöte och pratar om året som varit och året som kommer.


ÅRSMÖTE
12 mars 2023 kl 13 på Fagersta hundcenter. Handlingar finns här


Här finns vägbeskrivning och info om hallen. Handlingar inför mötet kommer att finnas tillgängliga på RHHs hemsida två veckor innan mötet.


I samband med årsmötet bjuder RHH på lättare lunch. Maila gärna ordforande.rhh@gmail.com senast 1 mars om du avser att delta på årsmötet, så att vi kan beräkna mängden mat.


Vi avser att erbjuda möjligheten att delta på årsmötet digitalt via zoom, om man inte kan närvara fysiskt. Om du önskar delta digitalt, maila ordforande.rhh@gmail.com senast 1 mars så skickas länken ut innan mötet.

Observera att enligt våra stadgar så har personer som deltar digitalt inte rösträtt på mötet.


TRÄNINGSHELG

RHH vill i samband med årsmötet bjuda in till gemensam träning i inomhushallen Fagersta hundcenter. Vi delar upp helgen i pass, där vi har en samling inför varje pass och gemensamt går igenom vad alla vill göra. Man deltar på så många pass man vill och RHH står för hallhyran!


Pass 1: lördag 11 mars kl 08.00-13.00, med samling kl 09 (hallen finns att tillgå från kl 08 så vill man komma redan då så kör man lite träning på egen hand fram till samlingen kl 09). Eventuellt avbrott för lunch kommer vi överens om tillsammans.


Pass 2: lördag 11 mars kl 13.00 till vi känner oss klara, med samling kl 13.00.


Pass 3: söndag 12 mars kl 09.00-13.00, med samling kl 09.

Vill man komma tidigare och träna på egen hand så går det bra. Vi har tillgång till hallen fram till och med kl 16, så eventuellt finns möjlighet till träning även efter mötet.


För att anmäla till något eller flera av träningspassen så maila ordforande.rhh@gmail.com senast den 1 mars. Ange vilket eller vilka av passen du önskar delta på. Vid väldigt många anmälda kan vi få göra om planeringen lite, men det mailas isåfall ut till de anmälda.