OM RHH

BLI MEDLEM


Som medlem får du bla. delta i aktiviteterna klubben anordnar och har möjlighet att vara med och tävla om årets holländare.

HUR BLIR JAG MEDLEM I RHH?


Medlemsavgiften till RHH är 250 kr.

- Medlem i SBK betalar endast in 250 kr till RHH postgiro 190 95 21-5. Ej medlem i SBK betalar istället in 650 kr till RHH postgiro 190 95 21-5 (detta inkluderar då även förbundsavgift till SBK).

- Familjemedlemskap kostar 110:- .

- Är du mellan 6-25 år räknas du som ungdomsmedlem. Gå då istället med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj RHH som klubbtillhörighet (man väljer rasen så blir det rätt). Du får då två medlemskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se

Maila dina uppgifter till RHH.s Kassör: rhhkassor@outlook.com


         Besök oss på facebook

Pg  190 95 21-5.

KONTAKT

LÄNKAR


NHC Nederländerna (Moderklubb)

SBK Tävling

SBK

Holländsk Gjeterhund Klubb Norge

Hollanninpaimenkoirat Finland

H.S.C.D Tyskland (Rasklubb)

SCHS Schweiz (Rasklubb)

A.D.S.A USA (Rasklubb)

WDSF (World Dutch Shepherd Org.)


RASKLUBBEN

HOLLANDSE HERDERSHOND

Copyright © 2019 Rasklubben Hollandse Herdershond