RASKLUBBEN HOLLANDSE HERDERSHOND

 Styrelsen    Holländaren    RHH Shop

 

Ordförande  

Vice ordförande

 ◊ Inga-Lill Badh     Towa Lindh
Långban, Gläntan 1   Drottninggatan 36A
682 92 Filipstad   724 64 Västerås
0590-153 63, 073-051 56 86   070-678 16 29
holec64@hotmail.com   towa_lindh@hotmail.com
     
Sekreterare  

Kassör

  Emma Norin     Lars Brink
Björndal 1468   korpen@gmail.com
760 10 Bergshamra    
073-267 92 36    
emmper08@hotmail.com            
     
Ledamöter            
  Monica Ehn     Hilde B. Andersson     Tommy Nodoushani
Generalsvägen 26   Göttor, Nedre körrgården 1   Ankarstocksvägen 13
184 51 Österskär   533 95 Götene   168 64 Bromma    
073-990 45 70   0511-343 059   tommy@tornbyel.se
070-567 91 33
monica.ehn@telia.com   hilde.andersson@telia.com        
         
Suppleanter            
  Carina Sehlin     Mary Kasten        
Broddbo, Ängestorp 180   Holmengatan 41        
733 97 Sala   332 34 Gislaved        
quaichess@hotmail.com   mary.lo@telia.com